Literatuur Prenatale psychologie

Baby visie
Silva Nossent

Verbondenheid
J.Bowlby

Goed geboren worden
Chamberlain

Geboorte van moeder en kind
Riekje Boswijk-Hummel

Contact maken met baby in je buik
Hester de Boer

Zwanger met hart en ziel
Riet van Rooy

Leven voor de geboorte
Peter Nathanielsz

De eerste band
T.Brazelton & B.Cramer

Een onbeschreven blad
Loek knippels

Die Wurzeln de Liebe
Michel Odent

Hoe de psyche ontstaat
Ludwig Janus

Dialoog mit dem ungeborenen
Theresia Maria de jong

Eerste kind, geboorte van moeder
Daniel Stern, Nadia Bruschweller

Stilstaan bij nieuw leven
Ria Dorst-Borst

Signalen uit de moederschoot
Henry G. Tietze

Waarom liefde zo belangrijk is
Ria Dorst-Borst

De 1e 9 maanden van ons leven
Geraldine luv Flanagan

Conceptie, geboorte en leven
Hiddinga

Geboorte zonder pijn
Leboyer